Lingolar Språkskola Sverige
Recensioner Språkskola Lingolar Online Kurser i Svenska

        Jag hade en professionell och erfaren lärare som fokuserade på min individuella språknivå och mina personliga mål. Lingolar erbjuder dig intressanta och roliga lektioner med högkvalitativt läromateria. Petra(Online undervisning 2022)

Lingolar - Online Kurser i Svenska

Utforska våra spännande online- kurser! Njut av fördelarna med att bekvämt lära dig svenska hemifrån. Du kommer att få en inbjudan varje vecka till våra  online- lektioner via Teams. Vår undervisning är baserad på kursmaterialet Rivstart, men vi anpassar oss också efter våra elevers specifika önskemål. Extra material i form av kompletterande PowerPoint-presentationer förstärker undervisningen och materialet är speciellt utformat som kursmaterial. Genom det får eleverna en kort sammanfattning av innehållet de har lärt sig efter varje lektion. På så sätt intensifieras inlärningen och eleverna får en överblick över sina samlade språkfärdigheter. Efter avslutad kurs kan vi erbjuda en fortsättningskurs på begäran!


Våra lärare är välutbildade och kvalificerade. De har många års erfarenhet och en akademisk examen i det språk de undervisar i. Det finns inga slutprov för våra kurser men vi utfärdar gärna ett intyg om  deltagande som visar omfattningen  och  språknivån som uppnåddes. Kurserna är indelade i nivåer enligt den gemensamma europeiska referensramen för språk (CEFR).   


Nivågrupper A1-C2:

A1 = nybörjare utan förkunskaper  

A2 = nybörjare med vissa förkunskaper - grundläggande språkanvändning

B1 = relativt goda förkunskaper i svenska- avancerad språkanvändning

B2 = goda förkunskaper i svenska- självständigt språkbruk

C1 = mycket goda förkunskaper i svenska - Specialiserad språkanvändning

C2 = Kunskaper i svenska på nära modersmålsnivå

Mer information här:om den gemensamma europeiska referensramen för språk (CEFR) hittar du här. =>


En lektion (UE - undervisningsenhet) motsvarar vanligtvis  45 minuter men beroende på vilken kurs som erbjuds kan lektionerna hållas i enheter om 60 eller 90 minuter. Våra priser inkluderar 25 % moms.


Välkomna till våra online-kurser! Vi följer dig gärna på din språkutveckling och visar att det är roligt att lära sig svenska! Nedan hittar du mer information om våra onlinekurser i svenska.

Individuella Kurser

Individuella kurser kan omfattar - partner, - eller familjeundervisning och  är skräddarsydda efter deltagarnas behov. Naturligtvis erbjuder vi också prova- på lektioner eller korta prova-på kurser.  Undervisningstillfällen avtalas då mellan läraren och elev.  Om du är intresserad av en kurs på en specifik nivå är du välkommen att kontakta oss. På Lingolar skapar vi individuella kurser enligt dina önskemål.


Grupp- Onlinekurs 

     Gruppkurs  A1 + A2

Gruppkursen A1 riktar sig till nybörjare och kräver inga grundläggande förkunskaper.  A2-kursen följer i anslutningen  på A1-kursen och förutsätter vissa förkunskaper. Med lämpliga förkunskaper kan du naturligtvis även gå in på A2-kursen direkt. Målet, som ska vara uppnått i slutet av A2-kursen, innebär att eleven ska kunna kommunicera i enkla, rutinmässiga situationer, det betyder ett enkelt samtal om bekanta och vanliga ämnen. 

                         

Lärobok: Rivstart Textbok A1+A2 

Förlag; Natur Och Kultur,Stockholm ISBN 978-91-2745420-2

Läroböcker ingår inte i priset.

     Gruppkurs B1 + B2 + C1

B-kurserna riktas mot elever med avancerade förkunskaper i svenska.  A-kurserna lägger grunden och B- och C-kurserna fördjupar den förvärvade språkkompetensen.  Språkproduktionen övas och ett utökat ordförrådet inom särskilda ämnesområden hjälper eleven att kunna hantera de flesta situationerna där språk kommer till användning. Under lektionen uppmuntrar frågor till interaktion och argumentation på målspråket svenska.  Vid slutet av B2 kursen ska eleven kunna förstå  huvudinnehållet av komplexa texter om både konkreta och abstrakta ämnen. Eleven ska kommunicera spontant och flytande så att en vanlig konversation med modersmålstalare är fullt möjligt utan större ansträngning från båda sidor.


Lärobok: Rivstart Textbok B1+B2 

Förlag; Natur Och Kultur,Stockholm I

Läroböcker ingår inte i priset.

Prova- på  Onlinekurs - upp till 5 deltagare 

Vår prova- på kurs är speciellt utformad för att ge eleven en insikt i det svenska språket och för att kunna delta  på våra online-kurser en gång. En prova- på kurs kräver inga förkunskaper och ger dessutom möjlighet till att välja en  tid som passar.  Kursen kräver ingen egen lärobok utan undervisningen genomförs med Lingolars extramaterial.. I slutet av varje lektion får eleven en kort sammanfattning i pdf- format kring  lektionens innehåll.  Efter kursens slut är en uppföljningskurs möjlig! 

Välkommen till våra prova- på kurser på nätet. Vi ser fram emot att stödja dig på din väg mot målspråket och hoppas att du  tycker att det är roligt att lära sig svenska!


Kursmaterialet ingår i priset.


Lingolar    0046 767087937 

This website uses cookies. Please read ourprivacy policy /Datenschutzbestimmung/  data for more details.

No

OK